Visie van de Praktijk

De Visie van onze praktijk:

De kernwaarden van de huisartsgeneeskundige zorg zijn generalistische, persoonlijke en continue zorg. (NHG standpunt Kernwaarden Huisartsgeneeskunde).

Deze kernwaarden zijn de basis van ons handelen in de praktijk en vormen de basis van onze missie.

Wij vinden het belangrijk om laagdrempelig een kwalitatief goede en brede huisartsenzorg te leveren gedurende alle levensfasen en in de directe leefomgeving van onze patiënten. De geboden zorg en behandeling wordt ook gerelateerd aan de levensloop, de leefsituatie en de familieomstandigheden. Wij staan direct bij en naast onze patiënten met grote betrokkenheid en inzet.

Deze missie streven wij voortdurend na,

  • door ons dagelijks in te zetten voor waar het uiteindelijk om gaat: de zorg voor onze patiënten, door te blijven luisteren naar onze patiënten.
  • door te werken in een team en als team, waarin een ieder hetzelfde doel nastreeft, de gemaakte afspraken nakomt en uitvoert
  • door te werken volgens de laatste richtlijnen van onze beroepsgroep,
  • door voortdurend en gestructureerd te werken aan kwaliteitsverbetering en open te staan voor vernieuwingen.

Contact
  • 010-437 03 07
  • bij spoed: 010-437 03 07, toets '1'

    bij levensbedreigende situaties 112