Klachtenprocedure

 

Klachtenprocedure van huisartsenpraktijken Basdogan en Stam.

Bent u niet helemaal tevreden?

Jaarlijks zien en spreken de medewerkers van onze praktijk veel mensen met allerlei vragen over gezondheid en hulpverlening. Alle medewerkers doen hun best iedereen te helpen om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. De meeste mensen zijn tevreden over deze contacten, maar toch kan het gebeuren dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. Wij willen dat graag van u horen zodat wij mogelijk onze zorg aan u kunnen verbeteren. In dat geval kunt u in eerste instantie proberen om samen met de medewerker het probleem op te lossen. Wanneer dit niet lukt kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure binnen onze praktijk.

In de baliefolder en op deze website staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

De Klachtenprocedure:

Het indienen van een klacht kunt u doen door het Klachtenformulier (verkrijgbaar via de assistente) in te vullen (graag helemaal invullen). U kunt via onze website ook per e-mail een klacht indienen.

De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling. Na ontvangst van de klacht wordt er binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen over de mogelijke afhandeling van de klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 1 maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Wat doet de klachtencommissie met uw klacht?

  • Nauwkeurig uitzoeken wat er precies is gebeurd
  • Beoordelen of er iets verkeerd is gegaan of beter had gekund
  • Indien nodig maatregelen nemen om de zorg of organisatie binnen de praktijk te verbeteren
  • U en de betrokken medewerker binnen de praktijk informeren omtrent het oordeel van de klachtencommissie.

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u zich wenden tot externe instanties.   De praktijk is aangesloten bij de SKGE, het klachten bureau voor huisartsenzorg.  Uw klacht wordt dan doorgestuurd naar de  externe Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (https://www.SKGE.nl

Van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht..

Suggesties

Soms kan het zijn dat het indienen van een klacht u iets te ver gaat. Tegelijkertijd wilt u wel graag uw opmerkingen, ideeën of  suggesties kenbaar maken. In dat geval kunt u contact opnemen met de assistente, zodat wij weten welke zaken u graag verbeterd of veranderd wilt zien.

 

 

Contact
  • 010-437 03 07
  • bij spoed: 010-437 03 07, toets '1'

    bij levensbedreigende situaties 112