NHG Accreditatie

 

Aan huisartsenpraktijk Basdogan is de NHG-Praktijkaccreditering toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

Vanaf september 2013 hebben wij een intensief accreditatietraject doorlopen waarin alle aspecten van de praktijkvoering grondig aan de normen getoetst zijn. Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts hebben gegeven. Wij hebben met al deze informatie een aantal verbeterplannen opgesteld, waarmee wij de kwaliteit de komende tijd verder verhogen.

Hierin wordt intensief samengewerkt met de praktijk van huisarts Stam.

Met deze inspanningen voldoen wij aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering.

Wij hebben meer inzicht gekregen in onze kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij een optimale zorg.

Voor meer informatie over NHG-Praktijkaccreditering kunt u de website http://www.praktijkaccreditering.nl/ bezoeken.

 

 

Contact
  • 010-437 03 07
  • bij spoed: 010-437 03 07, toets '1'

    bij levensbedreigende situaties 112